Delar av styrelsen besökte idag Smyge avloppsverk. Helena och Daniel gav oss en intressant rundvandring.

Verket kommer att väsentligen byggas ut, vilket kommer att medföra en viss överkapacitet, till skillnad från dagens underkapacitet. Vilken är särskilt märkbar under sommarmånaderna.