Vi önskar alla medlemmar och Fb-vänner ett Gott Nytt År och tackar för er insats under 2014.

Bilden visar resultatet efter juldagens högvatten och kraftiga vindar och visar hur viktigt föreningens arbete är.