Vid årets dyk och provtagning utanför reningsverket i Smyge var vattnet ovanligt grumligt,detta troligtvis beroende på övergödning.

Vattenproverna är lämnade för analys.

Resultat kommer om några veckor.