Beddinge Strandskyddsförening är en ideell, opolitisk förening, utan ekonomiska intressen, som bildades den 11 april 2010, sedan ett antal personer slutit sig samman efter diskussioner om de angelägna frågorna om erosion, som med regelbundenhet drabbar Beddingestrand och Skateholm samt efter diskussioner om den stundtals dåliga havsvattenkvaliteten i Beddingestrand och Skateholm.

Från att i början ha haft endast en handfull medlemmar har vi nu ett drygt 100 tal medlemmar och närmare 500 som gillar oss på Facebook.

Föreningen har ett väl utbyggt nätverk och samarbetar med ett flertal av övriga föreningar i närområdet. Föreningen är engagerad i Erosionsskadecentrum som är ett samarbetsorgan för ett antal kustkommuner och andra organisationer samt är medlem i Sydkustens Vattenvårdsförbund. Föreningen finns angiven som intressent hos Statens geotekniska institut (SGI) som på regeringens uppdrag har samordningsansvaret för stranderosion i Sverige.