Föreningen har som ändamål att vårda och verka för att stränder och strandnära natur i Beddingestrand och Skateholm bibehålls och bevaras för framtiden. Föreningen verkar för att all utveckling av strandnära områden ska ske på ett hållbart sätt med bibehållande av de natur- och kulturhistoriska värden som finns i området.

Som särskilda ändamål skall föreningen verka för att förebygga den pågående stranderosionen, verka för en god havsvattenkvalitet samt verka för en god naturvård av stränder och strandnära natur i Beddingestrand och Skateholm.