Föreningen har kontaktat kommunen enligt följande.
 
År 1983 förstördes kustlinjen i Beddingestrand av en svår storm. Detta gällde i synnerhet kusten vid Väddklintsvägen. I samband med den stormen tippade många fastighetsägare i desperation sten på stranden. Och nu efter stormen Babet den 20 oktober står vi med en totalförstörd strandlinje.
Beddinge Strandskyddsförening har sedan 2011 arbetat för att få kommunalt stöd och förståelse för att skydda kustlinjen. Nu senast under hösten har vi varit på Rådhuset för att söka hjälp. Vi upplystes om att förslag till en stenskoning fanns i kommunens planering och att på agendan stod att politisk förankring skulle ske under hösten. 
Det som skulle skyddas är till stor del nu förstört.
Därför är frågan vad som nu skall ske. Många frågor finns. Kan varje fastighetsägare, som nödåtgärd göra vad som helst, eller har kommunen någon plan ?
Föreningen har därför begärt att snarast få till stånd ett möte med kommunens företrädare.
Vi har föreslagit ett möte på plats i Beddingestrand/Skateholm eller på Rådhuset någon av dagarna i vecka 44, så att kommunen till dess hunnit bilda sig en uppfattning av skadorna.