Lite nytt från Styrelsen:
I tisdags den 5 september träffade Per-Anders och jag 
kommunstyrelseordföranden Ann Kajson Carlqvist, AKC.
Med vid mötet hade hon Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg,
och Henrik Silverstolpe, som dröjde sig kvar efter ett tidigare möte.
 
Vi hade ett öppet och trevligt samtal om allt som sker i Beddinge.
AKC hade förberett svar på våra frågor och med oss fick vi följande
nyheter: 
a) En strandskoning i sten planeras för stranden nedanför Väddklintsvägen
i nya fiskeläget. Utöver att skoningen skall utföras energiupptagande skall
den genom erosion försvunna promenadstigen återskapas.
b) Strandfodring med sand vi Pärlanstranden
Projekten har kostnadsberäknats till vardera ca 10 mkr.
Genomförandet kan i bästa fall påbörjas i slutet av innevarande år,
då kommunstyrelsen fattar beslut.
c) Skyddsvall kommer senare att byggas och närmast på agendan att 
ett prov skall byggas. Hållbarhetsfonden kommer finansiera detta.
 
Våra frågor om vattenkvalitet etc fick vi inget svar då den tjänsteman 
som skulle svara på dessa frågor inte kunde komma till mötet.
Vi erbjöds ett uppföljande möte om detta i närtid.