Rapport från måndagens dykning och provtagning

av vårt vatten. Prov togs vid Pärlan och med hjälp

av dykare togs prov i Smyge. Provet togs vid

utflödet från reningsverket ca 900 meter ut

och på 6 meters djup.

Som bilderna visar så är dysorna ganska igenväxta.

Proverna gick sedan som vanligt i kylbox i ilfart till labbet.

Förhoppningsvis har vi resultatet till årsmötet.