Efter höststormen för en månad sedan har Beddige Strandskyddsförening
haft många kontakter med Trelleborgs kommun och dess kommunstyrelseordförande.
Kommunen har med hjälp at Sweco nu tagit fram förslag till olika skydd
för stranden. Dessa förslag kommer presenteras.
I en första etapp handlar det om stranden väster om Pärlan
fram till Byalaget.
Fråga kommer ställas om vilken sorts skydd som de boende föredrar.
Fördelar och nackdelar kommer att presenteras liksom
hur detta kommer påverka hela stranden.

Se inbjudan.
 
Mycket välkomna !