Hej Beddinge och Skatebor !

Så tråkigt att vi än en gång skulle behöva uppleva oväder och förstörelse.

Och nu hände det igen och innan stranden fått det efterlängtade skyddet.

Under hösten har vi i vår förening haft möten med kommunens ledning om hur

kusten skall skyddas. Detta har mynnat ut i att ett skydd av något slag skall byggas.

Stenskoning eller strandfodring är det som gäller för sträckan utmed Väddklintsvägens strand och en bit in på Pärlanstranden.

Vi har av kommunen fått en uppmaning att tillsammans med de boende i detta 

område ena oss om vilket skydd vi föredrar.

För detta kommer Strandskyddsföreningen kalla till ett rådslag förhoppningsvis 

före årets slut.

 

Kommunstyrelsens ordförande har tagit initiativ till att nu hjälpa oss alla med råd om vad vi kan eller inte får göra. Därför kommer kommunen kl 11.00 - 18.00 

nu på tisdag och onsdag ha ett "mobilt" kommunhus på Golfklubben.

 

Se svar från kommunstyrelsens ordförande:

 

Hej John! 

Stort tack för din feedback. Jag är så enig med dig att detta måste vi arbeta med och vi måste även 

få länsstyrelserna att uppge sin inslagna väg att strategin är att retirera. De tycker att naturen skall 

ha sin gång och försvinner stranden då är det naturens gång. Man blir ju riktigt arg.

Vi kommer nu på tisdag och onsdag starta upp ”mobila” kommunhus på Beddinge Golfklubb och Smyghus hotell  

för att kunna hjälpa de fastighetsägare att komma vidare i processen, ifall man har fått några skador. 

Kommunen kan och får inte direkt ge råd, men vi har sammankallat våra konsulter som finns på plats 

så att man kan få vägledning om hur man kan komma vidare. Det kommer även att finnas personer 

från Samhällsbyggnad på plats för dem som behöver hjälp att fylla i dispenser och ev bygglov.

 Mitt hjärta blöder för förtvivlade fastighetsägare som nästan givit upp i denna djungel. 

Vi får försöka att inte enbart vara kommunalt kalla och korrekta utan att försöka hjälpa till på de sätt vi kan. 

Detta får du mycket gärna sprida till dina kompisar i Beddinge. Det är på Golfklubben 

mellan kl 11-18 tisdag och onsdag. Mer info kommer på kommunens hemsida på måndag.

Med Vänlig Hälsning

Ann Kajson Carlqvist 

Ordf Kommunstyrelsen