Här är resultatet av vår provtagning i juli, med Gerts kommentarer.

Återigen har provtagning från reningsverket utlopp i Smyge visat på mycket höga mikrobiologiska halter. Tyvärr går trenden åt fel håll, vi har aldrig tidigare uppmätt så höga halter, de är mer än 100 gånger högre än vad gränsen är för otjänligt badvatten.

De mikrobiologiska halterna i Äspöbäckens utlopp var låga, de klassas som tjänligt badvatten.

I år tog vi även vattenprover i Tullstorpsåns utlopp, de mikrobiologiska halterna var måttliga, de klassas som tjänligt badvatten med anmärkning.

Det råder med andra ord ingen tvekan om var föroreningarna kommer ifrån!