I dag tog föreningen vattenprover vid Smygeverkets utloppsrör, ca 900 meter ut. Detta gjordes med hjälp av dykare. De två yttersta dysorna var öppna och de två närmast kusten var pluggade.
Prov togs också vid Äspöåns mynning.
Sedan kördes proverna, packade i kylväska, med ilfart till labbet i Malmö.