Så var årsmötet avklarat, styrelsen omvaldes. Ett fåtal medlemmar hade hittat dit i sommarvärmen. Kaffe och MatÖppets goda wienerbröd serverades.

Samtliga Trelleborgs partier var inbjudna att ge sin syn på bl a stränder, vad göra åt erosionen, kust och havsplan mm. Den enda som tydligen ansåg

detta vara viktigt var Centerns Patrik Holmberg som utfrågades av Ulf och sedan gav oss Centerns syn på de för oss så viktiga frågor.

Avslutningsvis berättade föreningens John och Gert om resultaten av våra vattenprover och dykningar vid utloppsröret vid reningsverket

i Smyge, vårt engagemang i Sydkustens vattenvårdsförbund och mycket mera.