¨Vi har inför valet frågat de politiska partierna om deras syn på strandskydds- och erosionsfrågorna. De har haft frikostigt med tid att svara och föra dialog med oss. Det är tre partier som responderat. Moderaterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har har visat intresse och redovisat ståndpunkter. Vi vill med den redovisningen konstatera att frågan är långt ifrån en politisk stridsfråga, men det är upp till varje medlem i Beddinge Strandskyddsförening att ta upp frågorna med partierna i olika sammanhang samt att bedöma vilket eller vilka partier som driver denna viktiga fråga".