Ny bild på Facebook, lite höstkänsla även där.

Nyfiken på vad som står i SWECOS rapport, skicka ett mail så kommer rapporten. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från dagens Trelleborgs Allehanda. Intervju med Gert Andersson, styrelsemedlem i föreningen.

 

Här kommer svaret från Trelleborg ang. badvattnet. Vårt brev finns nedan.

 

Årets provtagningar på badvatten i Beddinge

 Föreningen har under flera år tagit prover på badvattnet vid Pärlan. Sedan Trelleborgs kommun från året 2015 beslutat att ta egna prover vid Pärlan har föreningen från och med året 2018 tagit prover på utsläppsvattnet vid utloppet från Smygehamns reningsverk, 800 meter ut i havet från reningsverket räknat. Provtagningarna har skett med hjälp av dykare som på sex meters djup har tagit prover på det vatten som släpps ut från ledningen. Vattenproverna har föreningen lämnat in till VA Syd för analys.

 Föreningens egna provtagningar från utsläppsvattnet från reningsverket visar för tredje året i rad väldigt höga halter av just E-coli och Enterokocker. Föreningen har även tagit prover på den närliggande Äspöbäckens vatten. Vattnet därifrån visar för andra året låga halter och kan därmed avskrivas som utsläppskälla.

 Efter provtagningar som har gjorts av kommunen för innevarande år vid Pärlan, kan man konstatera att halterna av E-coli och Enterokocker inte sedan provtagningarna började året 2015 har uppvisat så höga halter som den 6 juli i år. Halterna var då mycket höga. Strömriktningen i havet var nordostlig vid den aktuella tidpunkten. Föreningens slutsats är att de mikrobiologiska föroreningarna som kommunen själv uppmäter kommer från Smygehamns reningsverk.

 Därutöver kan konstateras att det enligt miljörapporter som kommunen ger in till länsstyrelsen årligen breddas 40 000 kubik orenat spillvatten från reningsverket i Trelleborg ut havet. Med breddning menas att reningsverket av en eller annan anledning inte kan rena avloppsvattnet, som då passerar reningsverket, ut i havet. Även detta förhållande kan antas påverka badvattenkvalitén.

 Mot denna bakgrund har föreningen skrivit ett brev till kommunen för att uppmärksamma kommunen på förhållandena, samt efterfråga vika åtgärder som kommunen avser att vidta.

 Föreningen bevakar frågan!