Byalagets Fiskets Dag, visst var vi där. Stekt sill och grillad korv, ja mycket mer. Friska vindar och mycket folk. Drygt 15 nya medlemmar, det gladde oss. Fiskets Dag fortsätter i morgon, Dock utan oss.

Här är resultatet av vår provtagning i juli, med Gerts kommentarer.

Återigen har provtagning från reningsverket utlopp i Smyge visat på mycket höga mikrobiologiska halter. Tyvärr går trenden åt fel håll, vi har aldrig tidigare uppmätt så höga halter, de är mer än 100 gånger högre än vad gränsen är för otjänligt badvatten.

De mikrobiologiska halterna i Äspöbäckens utlopp var låga, de klassas som tjänligt badvatten.

I år tog vi även vattenprover i Tullstorpsåns utlopp, de mikrobiologiska halterna var måttliga, de klassas som tjänligt badvatten med anmärkning.

Det råder med andra ord ingen tvekan om var föroreningarna kommer ifrån!

I går tog föreningen prov på vattnet långs kusten. Dels med dykare, vi tog prov på utsläppsvattnet från reningsverket i Smyge och dels på vattnet i Äspöån och Skateholmsån. Därefter kördes proverna i kylväska till VASyd i Malmö för analys. Svar kommer om någon vecka.

Detta är Styrelsen efter.2022 års årsmöte.

I går gick föreningens tolfte årsmöte av stapeln. Drygt ett 40 tal medlemmar kom.

Diskussionerna var både långa och många. Styrelsen omvaldes. Detta blandades med

föredrag av dels SWECO om åtgärder mot erosion och vår egen Gert Andersson om

vattenkvalitet och rening av det samma.

Föreningen hade för två år sedan 10 års jubileum, men omständigheterna gjorde att

detta inte kunde firas. Så i år firade vi  med Ukuleleorkesterns glada musik  ute och

inne serverades det räkmackor och vin.