Nu är det snart dags för den årliga strandstädningen. Lördagen den 15/4 kl 11. Vi utgår och avslutar som vanligt vid Pärlan. Efteråt serveras det kaffe och wienerbröd och inte att förglömma – nygrillad korv. Välkomna!!

Tack för i år och Gott nytt år!

Byalagets Fiskets Dag, visst var vi där. Stekt sill och grillad korv, ja mycket mer. Friska vindar och mycket folk. Drygt 15 nya medlemmar, det gladde oss. Fiskets Dag fortsätter i morgon, Dock utan oss.

Här är resultatet av vår provtagning i juli, med Gerts kommentarer.

Återigen har provtagning från reningsverket utlopp i Smyge visat på mycket höga mikrobiologiska halter. Tyvärr går trenden åt fel håll, vi har aldrig tidigare uppmätt så höga halter, de är mer än 100 gånger högre än vad gränsen är för otjänligt badvatten.

De mikrobiologiska halterna i Äspöbäckens utlopp var låga, de klassas som tjänligt badvatten.

I år tog vi även vattenprover i Tullstorpsåns utlopp, de mikrobiologiska halterna var måttliga, de klassas som tjänligt badvatten med anmärkning.

Det råder med andra ord ingen tvekan om var föroreningarna kommer ifrån!

I går tog föreningen prov på vattnet långs kusten. Dels med dykare, vi tog prov på utsläppsvattnet från reningsverket i Smyge och dels på vattnet i Äspöån och Skateholmsån. Därefter kördes proverna i kylväska till VASyd i Malmö för analys. Svar kommer om någon vecka.